Ciljevi i važnost projekta

Osnovni su ciljevi projekta FARMANA:
  1. sustavna izgradnja hrvatskoga farmakološkog nazivlja u suradnji s relevantnim stručnjacima pojedinih područja,
  2. populariziranje uporabe hrvatskoga farmakološkog nazivlja u govoru i pismu uz istodobnu izobrazbu zdravstvenih djelatnika i ostalih zainteresiranih za izgrađivanje i očuvanje hrvatskoga strukovnog jezika.

Time se hrvatsko medicinsko nazivlje izgrađuje i obogaćuje, ali i čuva od propadanja i prikrivene jezične preobrazbe kojoj je izloženo zbog nekompetentnosti i uslijed sve češćega nekritičkog uvrštavanja stranih naziva u hrvatski jezični korpus.

Važnost projekta FARMANA sadržana je u dvije razine, s obzirom na hrvatski jezik i s obzirom na istovrijednice na engleskome jeziku koje će biti uključene u bazi hrvatskog farmakološkog nazivlja.

Osim za zdravstvene struke, rezultati ovoga projekta od velike su važnosti za hrvatski jezik općenito, jer će u korpus hrvatskoga jezika biti unesene i nove riječi i pojmovi iz područja farmakologije što će obogatiti hrvatski jezik, ojačati ga i zaštititi od odumiranja. Baza koja će sadržavati i istovrijednice na engleskome jeziku olakšat će pisanje i prevođenje članaka, knjiga, udžbenika i ostalih tekstova na način da omogućuje i preporučuje uporabu hrvatskih naziva. Rezultati projekta FARMANA doprinijet će provođenju medicinskih studijskih programa na stranome jeziku, što hrvatska sveučilišta čini kompetitivnijim, u skladu je sa strategijom razvitka sveučilišta te poboljšava kakvoću i učinkovitost visokoga obrazovanja. Vrijednost projekta FARMANA je u tome što njegovi rezultati doprinose objavljivanju znanstvenih rezultata hrvatskih znanstvenika u stranim časopisima, što podiže produktivnost znanstvenoistraživačkoga rada hrvatske znanstvene zajednice. Također, mogu doprinijeti uporabi hrvatskoga nazivlja za prevođenje akata Europske unije koji se odnose na farmakološke nazive na hrvatskome jeziku kao i za prevođenje deklaracija i uputa raznih lijekova i medicinskih proizvoda. Projekt FARMANA pruža mogućnost pravilne jezične edukacije i uporabe farmakološkog nazivlja iz hrvatskoga jezika svim generacijama korisnika. Popularizacija uporabe hrvatskoga farmakološkog nazivlja među korisnicima između ostaloga podiže se svijest o važnosti vlastitoga jezika kao jedne od odrednica nacionalnoga identiteta.