Kontakt

FARMANA – Hrvatsko farmakološko nazivlje
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za farmakologiju
Šalata 11, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4590 211; +385 1 4566 957
E-pošta: farmana@sfzg.hr
http://farmana.sfzg.hr


OSNOVNE INFORMACIJE

Ustanova koja financira projekt:
Hrvatska zaklada za znanost

Ustanova nositelj projekta:
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta:
doc. dr. sc. Kristina Peroš

Razdoblje provedbe projekta:
2016. - 2017.