Osnovni zadatak projekta

FARMANA je izradba baze podataka sabranih pojmova farmakologije

Pojmovi farmakologije su na hrvatskom i stranim jezicima, s definicijama i drugim važnim podacima
Ustanova koja financira projekt:
Hrvatska zaklada za znanost

Ustanova nositelj projekta:
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta:
doc. dr. sc. Kristina Peroš

Razdoblje provedbe projekta:
2016. - 2017.

Predstavljanje projekta Farmana u Lodzu

Tuesday // 21. November 2017
Dr. sc. Krešimir Bašić aktivno je sudjelovao na konferenciji "Speclang 2017. Languages For Specific Purposes" koja se održala u Lodzu (Poljska) od 2. do 5. 11. na kojoj je održao 30-minutno predavanje pod nazivom "Pharmacology in Croatian Special Field Terminology" u kojem je predstavio metodologiju rada i rezultate projekta Farmana.

Poziv na 4. terminološku radionicu

Thursday // 31. August 2017
Četvrta terminološka radionica održat će se u petak, 1. rujna 2017. s početkom u 9:00 na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Republike Austrije 16.
Radionica traje do 11.15, a raspravljat će se o konkretnim problemima u nazivlju.

Projekt FARMANA predstavljen je na međunarodnoj konferenciji u Litvi

Monday // 12. June 2017
Projekt FARMANA predstavljen je na međunarodnoj konferenciji 2nd International Scientific Conference on Terminology, SCIENTIFIC, ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL DIMENSIONS OF TERMINOLOGY održanoj u Litvi, 1. lipnja 2017, u gradu Vilnius. Doc. dr. sc. Ivana Šutej uspješno je predstavila projekt FARMANA kao sastavni dio programa Struna.

Predstavljanje projekta FARMANA

Monday // 12. June 2017
26. travnja 2017. održano Predstavljanje projekta FARMANA za članove Hrvatskog društva farmakologa, srtučnjake i zainteresiranu javnost.  Predstavljanje je održano u predavaonici Zavoda za farmakologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 13.00 sati. Predstavljanje je otvorio prof. dr. sc. Ante Tvrdeić, a pozdravnu riječ održala je tajnica Hrvatskog društva farmakologa prof.dr.sc. Nela Pivac.

Predstavljanje projekta Hrvatsko farmakološko nazivlje FARMANA

Monday // 10. April 2017
Predstavljanje projekta Hrvatsko farmakološko nazivlje FARMANA održat će se
u srijedu, 26. travnja 2017. od 13.30 do 14.45 sati
u predavaonici Zavoda za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 11.
Ljubazno ste pozvani da prisustvujete ovom događaju.

Predavači
prof.dr.sc. Nela Pivac – Tajnica Hrvatskog društva farmakologa, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
dr.sc. Ivana Brač – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
doc.dr.sc. Marin Vodanović – Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc.dr.sc. Kristina Peroš – Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

P R O G R AM
13.30 – 13.40 Pozdravna riječ, Nela Pivac
13.40 – 13.55 Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja, Ivana Brač
13.55 – 14.10 Anatomsko, fiziološko i stomatološko nazivlje, Marin Vodanović
14.10 – 14.25 Hrvatsko farmakološko nazivlje, Kristina Peroš
14.25 – 14.45 Rasprava