Osnovni zadatak projekta

FARMANA je izradba baze podataka sabranih pojmova farmakologije

Pojmovi farmakologije su na hrvatskom i stranim jezicima, s definicijama i drugim važnim podacima
Ustanova koja financira projekt:
Hrvatska zaklada za znanost

Ustanova nositelj projekta:
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta:
doc. dr. sc. Kristina Peroš

Razdoblje provedbe projekta:
2016. - 2017.

Pharmabiz i Farmana

Tuesday // 12. December 2017
Obavještavamo vas da je zadnjem broju stručnog magazina za lijekove i medicinske proizvode Pharmabiz (broj 29, godina 5, studeni 2017.) predstavljen projekt Hrvatskoga farmakološkog nazivlja Farmana.

Radni sastanak

Tuesday // 28. November 2017
Pozivamo vas da dođete na završni radni sastanak projekta koji će se održati u četvrtak, 30. studenog u 12.30 sati u prostoru Katedre za farmakologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 11.

Fotografije

Tuesday // 28. November 2017
Predstavljanje projekta Farmana na 8. hrvatskom kongresu farmakologije u Splitu, rujan 2016.1. terminološka radionica u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, studeni 2016.Predstavljanje projekta Farmana na 3. međunarodnom kongresu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ožujak 2017.Predstavljanje projekta Farmana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, travanj 2017.


Predstavljanje projekta Farmana u Lodzu

Tuesday // 21. November 2017
Dr. sc. Krešimir Bašić aktivno je sudjelovao na konferenciji "Speclang 2017. Languages For Specific Purposes" koja se održala u Lodzu (Poljska) od 2. do 5. 11. na kojoj je održao 30-minutno predavanje pod nazivom "Pharmacology in Croatian Special Field Terminology" u kojem je predstavio metodologiju rada i rezultate projekta Farmana.

Poziv na 4. terminološku radionicu

Thursday // 31. August 2017
Četvrta terminološka radionica održat će se u petak, 1. rujna 2017. s početkom u 9:00 na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Republike Austrije 16.
Radionica traje do 11.15, a raspravljat će se o konkretnim problemima u nazivlju.