Osnovni zadatak projekta

FARMANA je izradba baze podataka sabranih pojmova farmakologije

Pojmovi farmakologije su na hrvatskom i stranim jezicima, s definicijama i drugim važnim podacima
Ustanova koja financira projekt:
Hrvatska zaklada za znanost

Ustanova nositelj projekta:
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta:
doc. dr. sc. Kristina Peroš

Razdoblje provedbe projekta:
2016. - 2017.

Treća terminološka radionica

Wednesday // 01. February 2017
Treća terminološka radionica održat će se u petak, 10. veljače 2017. s početkom u 9:30.sati, na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Republike Austrije 16.
Radionica traje do 12.00, sa stankom od pola sata.

Teme koje će biti obrađene na trećoj radionici su:

- načela tvorbe hrvatskih naziva, razlike između preporučenih, dopuštenih, predloženih naziva (T. Bošnjak Botica, I. Brač)

- dokumentacija, priprema korpusa za cjelokupno nazivlje te upotreba polja kontekst i napomena (S. Runjaić)

- harmonizacija podataka unutar pojedinačnih projekata te s već dovršenim projektima (S. Runjaić).

Također, na radionici će se raspravljati o već unesenim nazivima, i o konkretnim problemima.

Tijekom ovog tjedna možete na adresu peros@sfzg.hr uputiti pitanja za terminologe koja biste željeli da budu detaljnije obrađena na toj radionici. Hvala na već postavljenim pitanjima koja su pristigla do sad, još pitanja možete slati sve do 5.veljače.

Farmana na Facebook stranici Strune

Wednesday // 01. February 2017
Na Facebook stranici Strune predstavljena je internetska stranica Farmane. 

Poziv na drugu terminološku radionicu – 4. studeni 2016.

Sunday // 23. October 2016
Druga terminološka radionica održat će se u petak, 4. studenog 2016. s početkom u 9:45 na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Republike Austrije 16.
Radionica traje 4 školska sata, sa stankom od pola sata, ukupno do 13.30.
Teme:
  • rad u verziji 4.0 baze Struna (2 x 45 min, B. Nahod)
  • definicija i praktični rad na primjerima definicija (2 x 45 min, I. Brač).
Radionica je namijenjena svim suradnicima na projektu ali je ujedno obavezna za suradnike koji će raditi na unosu naziva u bazu (svi iz redova docenata i asistenata, i zainteresirani iz redova profesora).

Poziv na prvu terminološku radionicu – 21. listopada 2016.

Tuesday // 18. October 2016
Prva terminološka radionica održat će se u petak, 21. listopada 2016. s početkom u 9:45 na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Republike Austrije 16.
Radionica traje 4 školska sata, sa stankom od pola sata, ukupno do 13.30.
Teme:
  • uvod u terminologiju (45 min, B. Nahod)
  • razlika između terminologije i leksikologije, terminografije i leksikografije (45 min, S. Runjaić)
  • ontologija i pojmovni sustavi (45 min, B. Nahod)
  • javno pretraživanje Strune i ostalih terminoloških resursa (45 min, S. Runjaić).
Radionica je namijenjena svim suradnicima na projektu.

Predstavljanje projekta FARMANA na 8. Hrvatskom kongresu farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem

Monday // 12. September 2016
Voditeljica projekta doc. dr. sc. Kristina Peroš i suradnici doc. dr. sc. Ivana Šutej i Krešimir Bašić predstavili su projekt FARMANA – Hrvatsko farmakološko nazivlje na 8. Hrvatskom kongresu farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem koji se održao u Splitu od 15. do 18. rujna 2016. Projekt je predstavljen poster prezentacijom, a sažetak projekta objavljen je u knjizi sažetaka kongresa.

Poster možete preuzeti u PDF obliku klikom na link.