O projektu

U znanstvenim istraživanjima komunikacija među znanstvenicima istraživačima obavlja se gotovo isključivo na engleskome jeziku. Jezik izvornih radova i međunarodnih znanstvenih skupova je engleski, a znanstvenici se, kako u cijelome svijetu tako i u Hrvatskoj, bez problema služe engleskom literaturom i pišu svoje izvorne radove na engleskom jeziku. Dvojbe, razilaženja kao i brojna neriješena pitanja oko naziva i njihovih značenja u farmakologiji dolaze do izražaja tek kad u udžbenicima, znanstvenim izvješćima, medijima, popularnim knjigama i prijevodima o farmakologiji treba pisati na hrvatskom jeziku.

Ideja o pokretanju projekta Hrvatsko farmakološko nazivlje – FARMANA nastala je kao rezultat sudjelovanja na dva uspješno provedena i izvrsno ocijenjena projekta, Hrvatsko stomatološko nazivlje – HRSTON i Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje – HRANAFINA, koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Znanja i iskustva stečena na tome projektu te odlična suradnja između stručnjaka s područja dentalne medicine i medicine sa stručnjacima s područja jezikoslovlja čine temelj i okosnicu projekta FARMANA. 

Osnovni je zadatak projekta FARMANA izradba baze podataka u kojoj će biti sabrani pojmovi iz farmakologije, njihovi nazivi na hrvatskom jeziku i stranim jezicima, s definicijama i drugim važnim podacima. Temelj baze su, uz struku, terminološka načela kojima se određuje valjanost ustaljenih i novih naziva.

Projekt će se provoditi u suradnji s hrvatskim sveučilištima koja imaju medicinske fakultete i Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U periodu prvog mjeseca projekta predviđena je dopuna projektnog tima sa suradnicima sa medicinskih fakulteta sa sveučilišta u Splitu, Rijeci i Osijeku. Međunarodno prepoznati stručnjaci s hrvatskih fakulteta biomedicinske skupine i jezikoslovci uključeni su ili će se uključiti u projekt. Sve projektne aktivnosti dogovarat će se u skladu s izgradnjom hrvatskoga strukovnog nazivlja. U završnoj fazi projekta planirano je objavljivanje edukativnih tekstova o hrvatskom farmakološkom nazivlju i izradba hrvatskoga farmakološkog terminološkog priručnika.