Očekivani rezultati projekta

Očekivane rezultate projekta čine rezultati vezani uz izgradnju hrvatskoga farmakološkog nazivlja i rezultati vezani uz popularizaciju njegove primjene.
Očekivani rezultati vezani uz izgradnju hrvatskoga farmakološkog nazivlja su:
1. obrađeni i klasificirani nazivi (u skladu s preporukama Nacionalnoga koordinatora za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja) u bazi hrvatskih farmakoloških naziva unutar baze e-STRUNA
2. usklađenost farmakoloških naziva za iste pojmove u različitim strukama
3. usavršavanje članova projektnoga tima i ostalih zainteresiranih za područje farmakološkog nazivlja (sudjelovanjem na radionicama i predavanjima, skupovima i konferencijama).
Očekivani rezultati vezani uz popularizaciju primjene farmakološkog nazivlja su:
1. izrada javno dostupne mrežne stranice projekta sa stručnim i edukativnim tekstovima o hrvatskome farmakološkom nazivlju
2. stručni i edukativni tekstovi o hrvatskome farmakološkom nazivlju u drugim publikacijama
3. predstavljanje projekta i njegovih rezultata kao dijela programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja" javnosti na domaćoj i međunarodnoj razini putem mrežne stranice, odgovarajućih publikacija te posjeta skupovima i konferencijama
4. suradnja stručnjaka s područja medicine i jezikoslovlja na izgradnji hrvatskoga strukovnog nazivlja tijekom provedbe projekta i po njegovom završetku.
Svi rezultati ovoga projekta koristit će u provedbi nastave i edukaciji zdravstvenih djelatnika (liječnika, stomatologa, farmaceuta, medicinskih sestara, medicinskih tehničara i drugih), u znanstvenom radu hrvatske znanstvene zajednice, kao i u svakodnevnome kliničkom radu jer je farmakologija jedna od grana temeljnih medicinskih znanosti. Također, baza farmakoloških naziva čija je izgradnja planirana ovim projektom pružajući popis svih aktualnih naziva i njihovih definicija te prijevoda na engleski jezik, predstavljat će temeljno središnje i referentno mjesto za to nazivlje na hrvatskom jeziku, što će biti od velike pomoći liječnicima, stomatolozima, zdravstvenim djelatnicima, znanstvencima, studentima, prevoditeljima i ostalim zainteresiranima.