Projektni tim i suradnici

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj je projekta FARMANA. Na Stomatološkom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 2009. do 2010. trajao projekt Hrvatsko stomatološko nazivlje - HRSTON te od 2013. do 2014. projekt Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje - HRANAFINA. Oba projekta su izvrsno ocijenjena te se Stomatološki fakultet pokazao kao odličan domaćin projektima kako iz područja dentalne medicine tako i iz područja opće i bazične medicine, u koju spada i područje farmakologije.

Kako bi se postigla što veća razina kompetentnosti i suglasnosti oko preporučenih hrvatskih farmakoloških naziva u projekt su osim stručnjaka sa Stomatološkoga i Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uključeni i stručnjaci s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku, te s Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. Postoji želja i za ostvarivanjem suradnje s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci. Uključivanjem suradnika sa što većega broja hrvatskih sveučilišta ostvaruje se i proporcionalno veća popularizacija uporabe hrvatskih farmakoloških naziva, što je jedan od temeljnih ciljeva projekta. Osim toga tako se postiže veća razina kompetentnosti i suglasnosti oko preporučenih hrvatskih farmakoloških naziva. U tom su smislu suradnici na projektu pozvani promicati projekt i njegove ciljeve, kako među kolegama s matičnih ustanova, tako i među kolegama iz drugih ustanova, institucija ili strukovnih društava. 

Suradnici na projektu birani su (i birat će se prilikom eventualnoga dodatnog popunjavanja članova projektnoga tima) prema kriteriju izvrsnosti i kompetentnosti za područje farmakologije, te zainteresiranosti za terminološki rad. Pri tome se vodilo računa da se stvori jedan učinkovit i produktivan spoj iskustva starijih kolega iz redova profesora i docenata, s entuzijazmom mlađih kolega na početku karijere iz redova znanstvenih novaka i asistenata. Suradnici na projektu bit će angažirani u svim fazama projekta, a posebno u onim fazama koje se odnose na prikupljanje i obradu farmakoloških naziva u bazi STRUNA, identifikaciju problematičnoga i nekritički preuzetoga nazivlja stranoga podrijetla; te u predlaganju odgovarajućih hrvatskih istovrijednica za problematično i nekritički preuzeto nazivlje stranoga podrijetla.

Osim vrhunskih stručnjaka s područja farmakologije veoma važan dio tima su i vrhunski stručnjaci s područja terminologije. U tom području nastavit će se suradnja s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Nacionalnim koordinatorom za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja, koja je utemeljena u dva prethodna projekta Stomatološkog fakulteta. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje će projektu FARMANA dodijeliti terminologe i jezične savjetnike koji će zajedno sa suradnicima na projektu surađivati na izradi baze farmakološkog nazivlja.